Himalájske ajurvédske dóšické čaje

Tri základné princípy života nemôžeme vnímať oddelene a nezávisle. Ich funkcie sú spoločne previazané a vzájomne sa dopĺňajú. Hlavné charakteristické znaky troch čistých typov sa v praxi nevyskytujú príliš často. Ich správne rozpoznanie nám však zásadným spôsobom umožňuje rozoznať ich prejavy v zmiešaných konštitúciách, ktoré sú najčastejšími telesnými typmi.

Váta, Pitta a Kapha vytvárajú tri základné charakteristické typy, ktoré majú sedem ďalších rôznorodých kombinácii (Váta-Pitta, Pitta-Váta, Váta-Kapha, Kapha-Váta, Pitta-Kapha, Kapha-Pitta, Váta-Pitta-Kapha). Pokiaľ máme dominantnú prevahu charakteristiky Pita, potom sme Pitta typ. Pokiaľ sa napríklad dokážeme rovnocenne zjednotiť s charakteristikami Váta a Pitta, potom sme kombinovaný Váta-Pitta typ. Ale i v prípade kombinovaného typu je vždy jedna charakteristika dominantnejšia ako druhá. Vyvážený typ Váta-Pitta-Kapha je veľmi vzácnou výnimkou. Pokiaľ sa začne napríklad u človeka, kde jeho charakteristika odpovedá typu Váta, prejavovať nejaká nemoc, je to väčšinou tým, že sa jeho energia Váta výrazne zvýšila. Prílišný nadbytok jednej z týchto troch energií sa potom vždy prejavuje psychickou nevyrovnanosťou a nesprávnou funkciou niektorých telesných orgánov. Naším cieľom je teda uviesť tieto energie opäť do svojej pôvodnej rovnováhy.

Ajurvédske princípy sú kľúčom ku zdravému a vyrovnanému spôsobu života. Pokiaľ si začneme byť ich vplyvom a pôsobením viacej vedomí, budeme schopní predchádzať takým návykom a stereotypom, ktoré sa neskôr prejavujú ako príznaky najrôznejších ochorení.
Ajurvédsky cyklus

Rovnováha všetkých troch životných energií Vata, Pitta, Kapha sa mení tiež vplyvom počasia, klimatických podmienok a striedaním ročných období. Horúce leto a teplé počasie zvyšuje energiu Pitta. Chladné počasie a studený vietor zvyšuje energiu Vata. Zamračené, vlhké a daždivé počasie zvyšuje energiu Kapha.