-15% zľava pri nákupe nad 15€ s kupónom: GREEN15

Tradičná čínska medicína

Hľadáte konkrétne produkty ? Nájdete ich tu: Tradičná čínska medicína

Čínska medicína, je založená na niekoľkých základných teoriách, z ktorých vychádzajú všetky jej disciplíny. U nás sú spomedzi disciplín Čínskej medicíny najznámejšie: akupunktúra, masáže, fytoterapia, bankovanie, qi gong. Znalosť základných teórií je potrebná na to, aby mohol byť správne rozpoznaný zdravotný stav a vybrala sa vhodná metóda liečby. Pomocou týchto teórií sa odhalí ako vznikajú chorobné prejavy, aké sú ich príčiny a ako postupovať v liečení.

Jin a Jang: Toto staroveké učenie objasňuje základné princípy a mechanizmy chodu celého sveta. Podľa tohto je svet stvorený z čchi, t.j. z prapôvodnej substancie – energie. Táto energia sa skladá z dvoch protikladných, ale napriek tomu v sebe obsiahnutých zložiek: jin a jang. Vlastnosti jin a jang a zákonitostí ich vzájomných vzťahov preto predurčujú správanie sa javov a vecí, a teda aj podstatu zdravia a choroby. Napätie medzi jin jang je hybným momentom celého tohto diania. Z tohto vyplýva, že jin má úplne iné vlastnosti ako jang, ale pritom nie je možné ich od seba oddeliť, lebo v každom z nich je obsiahnutý zárodok toho druhého.

Päť prvkov: Päť prvkov, teda drevo, oheň, zem, kov a voda sú počiatočným rozrôznením pôvodne jednotnej čchi. V človeku je stelesnením piatich prvkov päť orgánov cang – pečeň, srdce, slezina, pľúca a ľadviny. Pochopenie ich zákonitostí umožňuje pochopiť aj podstatu človeka a jeho organizmu.

Vnútorné orgány: Táto náuka sa zaoberá činnosťami a funkciami jednotlivých orgánov ľudského tela. Podľa pôvodu a určitých typických vlastností rozdeľujeme orgány na tri skupiny: orgány cang, orgány fu a na zvláštne orgány fu. Podstatné v tomto učení však je, že popri výklade o každom orgáne objasňuje predovšetkým ich vzájomné vzťahy aj prepojenie s vnútorným prostredím.

Čchi, krv a telesné tekutiny: V tejto disciplíne sa objasňuje pôvod, tvorba, funkcia, vzájomné vzťahy týchto pre život tak nepostrádateľných súčastí organizmu a ich spojitosť s vnútornými orgánmi.

Sieť dráh: Táto teória vysvetľuje systém dráh obehu čchi, funkcie jednotlivých dráh, spojitosť s orgánmi a aj odraz chorobných porúch. Čínska medicína považuje dráhy čchi za prirodzenú súčasť ľudského organizmu – vytvárajú sieť, ktorou je organizmus funkčne, informačne, pomocou živín, fyziologicky a patologicky prepojený. Dráhy ako také sú životne dôležité a preto sa im venuje patričná pozornosť.

Príčiny chorôb: Zaoberá sa vnútornými a vonkajšími faktormi, ktoré spôsobujú vznik chorobného stavu. Popisuje charakteristické príznaky, ktorými sa jednotlivé patogénne činitele prejavujú.

Mechanizmus choroby: Ide o patogenéziu, vznik, vývoj a premeny choroby. Popisuje jednotlivé typy chorobných dizharmónií (t.j. hlavne stavy dizharmónie čchi).

Metódy vyšetrovania: Hlavným postupom sú štyri vyšetrenia: vyšetrenie zrakom, sluchom, pýtaním sa, pulzom. Hlavná pozornosť sa venuje skúmaniu vzhľadu jazyka a charakteru pulzu.

Rozlišovacia diagnostika: Rozlíšením príznakov sa určuje príčina choroby a následne aj metóda liečby. Ide pritom o proces vyhodnotenia informácií o chorobe, ktoré boli získané pri vyšetrení.

Prevencia a zásady liečby: Hlavnou zásadou prevencie je liečiť chorobu skôr, ako prepukne, a v prípade ochorenia zabrániť jej zhoršeniu. Princípy liečby smerujú k obnove vnútornej harmónie organizmu, pričom sa plne rešpektuje individualita každej choroby a jednotlivca osobitne.

Pre Čínsku medicínu je charakteristické, že :

Vníma človeka celostne - človek je chápaný ako bunka v organizme vesmíru, ktorá je s ním prepojená a podlieha rovnakým zákonitostiam ako celý vesmír. Liečebný postup sa nestanovuje paušálne podľa zistenej choroby, ale sa určuje podľa chorobných syndrómov každého človeka.

Tradičná čínska fytoterapia

Fytoterapia je základná liečobná metóda Tradičnej čínskej medicíny. Tvorí až 80% celkovej liečby. Číne sa dochovali praktické vedomosti o liečbe ľudí už z obdobia 6 000 rokov pred Kristom. Vďaka cisárom jednotlivých dynastií sa vedomosti spisovali a tak sa až do našich čias dochovali vzácne lekárske diela so systematicky spracovanými informáciami o jednotlivých bylinách, živočíšnych produktoch a mineráloch, o ich miešaní do liečebných receptúr určených pre konkrétny chorobný stav.

Čínska fytoterapia obnovuje stratenú harmóniu v organizme na fyzickej a duševnej úrovni. Vracia rovnováhu jednotlivým orgánom, ktoré potom začnú správne pracovať. Tradičný čínsky liekopis popisuje tisícky rôznych bylinných liečiv. V praxi sa však najčastejšie používa okolo 300 bylinných liečiv.

Čínska fytoterapia sa využíva pri mnohých zdravotných problémoch. Hlavnou výhodou tejto liečby je schopnosť dopĺňať prázdnotu orgánov, prázdnotu krvi a prázdnotu energie organizmu. Tento aspekt chýba v klasickej západnej medicíne a preto je častokrát neúspešná pri liečení niektorých chorôb, hlavne alergií, chronických ochorení...Čínska medicína berie pri diagnostike do úvahy všetky aspekty organizmu aj osobnosti a na základe toho vyberá vhodnú liečbu. To znamená, že každý pacient je jedinečný a musí sa postupovať individuálne. Jedna choroba sa môže liečiť množstvom spôsobov. Záleží vždy na tom, čo sa počas diferenciálnej diagnostiky u pacienta objaví.

Hlavným princípom Čínskej fytoterapie je doplnenie energie tam, kde chýba, alebo jej rozprúdenie pri stagnácii. Keď doplníme energiu do organizmu alebo do určitého orgánu, tak zvyšujeme odolnosť organizmu voči prepuknutiu choroby. Čínska fytoterapia pomáha pri všeobecných zdravotných problémoch, alergiách, chronických zdravotných problémoch, ženských chorobách, neplodnosti...

Čínske bylinné zmesi WAN

Súčasťou čínskej fytoterapie sú aj Bylinné zmesi WAN - lisované guľôčky z bylín.Čínske bylinné zmesi Wan môžete používať aj ako laik na samoliečbu. V našej ponuke sú vybrané len také zmesi WAN, ktoré sú vhodné pre domáce liečenie. Sú to bylinné zmesi na konkrétne zdravotné problémy a stavy ako napríklad "proti únave", "proti vypadávaniu vlasov", "proti návalom", "pri tráviacich problémoch". Popísaný stav je teda zrozumiteľný aj laikovi, ktorý sa nestratí v neznámych či mnohoznačných výrazoch, akými sú napríklad "nedostatok jin", "zanesenie organizmu" a pod. Samozrejme, že aj tieto zmesi sa používajú pri riešení príčin ochorení, nie len pri spomenutých príznakoch. Vonkajšie príznaky sú vždy len akýmsi ventilom vnútorného ochorenia (napríklad vypadávanie vlasov je podľa Tradičnej čínskej medicíny poruchou systému obličiek).