Teraz s kódom EXTRA ušetríš 7% pri nákupe nad 15€

Bachove kvapky pre zvieratá

Hlavným dôvodom prečo sa kvetové esencie čím ďalej tým viac používajú v liečbe je fakt, že za každou chorobou alebo problémom je náš psychický stav. Zvieratá tak isto ako aj ľudia prežívajú rôzne emocionálne stavy ako strach, úzkosť, nervozita, obavy, hystéria, nechuť, apatia, smútok.....Preto sú Bachove kvetové esencie účinné aj u zvierat. Pomáhajú zvieratám nájsť vyrovnanosť a harmóniu v ich prirodzenej povahe. Zvieratá na svoje okolie reagujú veľmi citlivo. Je potrebné dobre pozorovať ich správanie a správne ho aj interpretovať, aby sme zvolili správnu esenciu. Podobne ako u ľudí, aj u zvierat sa Bachove kvapky môžu užívať s inými alopatickými liekmi alebo homeopatikami. Bachove kvapky nevyvolávajú ani u tak citlivých bytostí ako sú zvieratá žiadne nežiadúce vedľajšie účinky. Sú 100% prírodné a netoxické.

Dva kroky pre správny výber esencie pre zvieratá:

  1. Je veľmi dôležité starostlivo zviera pozorovať – jeho nálady a stavy, zvláštne signály, potreby, rituály...Do úvahy treba brať aj vzťah majiteľa a zvieraťa, ktorý je často východiskom k vyriešeniu problému. Je dobré si urobiť stručné poznámky – kľúčové slová.
  2. Podľa kľúčových slov, ktoré charakterizujú vaše zviera vyberte najvhodnejšiu esenciu a porovnajte popis esencie s profilom zvieraťa. Ak je to potrebné môžete zmiešať aj dve esencie.

Užívanie:

Kvapky sa môžu podávať priamo do úst zvierať alebo rozotrieť okolo nosa. Môžete ich aj nakvapkať do tekutiny, ktorú zviera počas dňa pije. Zvyčajne sa dávajú 4 kvapky, väčším zvieratám (krava, kôň) sa dáva 10 – 15 kvapiek. Esencie môžete aj zmiešať dať do rozprašovača a používať priamo na telo zvierať. Tento spôsob sa osvedčil u vtákov a rýb alebo vyľakaných zvierat, ktoré odmietajú akúkoľvek liečbu. Zviera môžeme aj kúpať alebo umývať vo vode, do ktorej sme nakvapkali niekoľko kvapiek príslušnej esencie.

Najčastejšie používané esencie pre zvieratá:

Chestnut Bud (Pagaštan konský) – zviera nereaguje na vaše podnety, neprijíma výcvik a drží sa stále svojich zažitých zvykov.
Larch (Smrekovec opadavý) – zviera má nedostatok sebadôvery voči iným zvieratám, je vyľakané a vyhýbavé.
Mimulus (Čarodejka škvrnitá) – zviera je plaché, vyľakané príchodom cudzej osoby alebo hlukom
Star of Betlehem (Bledavka okolíkatá) – zviera prežilo šok, napr. zlé zaobchádzanie zo strany majiteľa...
Vervain (Železník lekársky) – zviera má prehnane plno energie, je podráždené a napäté..
Walnut (Orech kráľovský) – zviera má problémy privyknúť si na nový domov, ťažko si zvyká na nové zviera v domácnosti, esencia vhodná aj v období očakávania nových prírastkov

Rescue Remedy/Krízová esencia

Veľa majiteľov má rovnaký problém s návštevou u veterinára. Zviera je veľmi vystresované, nekľudné a vystrašené. Veľa krát však preberá túto nervozitu aj od svojho pána. Zvieratá citlivo vnímajú vonkajší svet a zmeny v ňom. Ihneď reagujú na neobvyklé situácie (silvestrovské strieľanie, neobvyklé zvuky, sťahovanie, strata milovaného pána...) svojim individuálnym spôsobom (strach, agresia, apatia...)
Každé zviera reaguje na stres inak. Dobrým pomocníkom v týchto situáciách je Rescue Remedy/Krízová esencia. Tieto kvapky prinášajú veľmi jemnú a účinnú pomoc v krízových situáciách. Pozitívne reakcie na užívanie týchto kvapiek zvieratami sa stále častejšie potvrdzujú. Rescue Remedy / Krízová esencia pomáha vášmu zvieratku nájsť opäť harmóniu a vyrovnanosť

Dávkovanie Rescue Remedy:

Malým zvieratám pridajte 4 kvapky do vody alebo na jedlo. Väčším zvieratám ako kôň dajte 10 kvapiek. Kvapky môžete nakvapkať aj na nos zvieraťa alebo na pokožku. Pre strese, ktorý predvídate, môžete kvapky podávať už vopred. (napr. Návšteva veterinára)

Jednotlivé Bachove esencie si môžete kúpiť tu: