Práve teraz máš zľavu 15% pri nákupe nad 20€ s kupónom FLASH15

Bachova kvetová terapia

 

Bachove kvapkyBachova kvetová terapia je jednoduchý systém, ktorý lieči našu dušu pomocou esencií z kvetov a rastlín. Slúži na znovuzískanie harmónie, rovnováhy a vytvorenie prirodzenej obranyschopnosti organizmu. Bachova terapia sa nezaoberá telesnými príznakmi chorôb, ale psychickými rozpoloženiami, ktoré priamo na naše zdravie vplývajú. Bachove kvety pomáhajú prekonať obdobia v našom živote, keď sa vychýlime kvôli rôznym okolnostiam z harmónie a chýba nám energia. Tieto výkyvy, ktoré sa nazývajú aj negatívne stavy zahrňujú napr. zlé nálady, strach, smútok, pocit nepochopenia, agresivitu, obavy, hyperaktivitu, nespokojnosť..... a veľa rôznych ďalších rozpoložení v ktorých sa počas života môžeme ocitnúť. Pokiaľ tieto stavy nedokážeme prekonať a ostanú v nás nespracované, môžu sa časom prejaviť na telesnej úrovni ako choroba. Bachove kvapky nám práve pomáhajú „vyriešiť“ tieto rozpoloženia už na začiatku, prekonať ich a správne spracovať. Doslova „reharmonizujú“ naše vedomie a napomáhajú uvoľniť zablokovanú životnú energiu. Pomáhajú získať odolnosť voči negatívnym vplyvom a rozjasniť myseľ.

 

Bachova kvetová terapiaBachove kvetové esencie sa získavajú z divorastúcich kvetoch. Bachove kvapky sú čisto prírodný produkt vytvorený z výťažkov rastlín a kvetov. Pripravujú sa homeopatickým spôsobom buď pôsobením slnka alebo varením a sú vysoko zriedené. Kvety sa zberajú v presne určenom čase počas kvitnutia, keď majú v sebe najviac energie. Potom sa spracovávajú tak, aby táto energia zostala v nich zachovaná. Z kvetov sa vytvoria esencie, ktoré sa potom môžu podľa potreby navzájom miešať.

 

 

Bachove kvetové esencie účinkujú na našej energetickej úrovni, nie na telesnej úrovni. Nemôžu teda škodiť ani v prípade nesprávneho výberu kvetov. Ak je výber nesprávny, esencia jednoducho nezaberie. Nehrozí ani predávkovanie. Pokiaľ by ste si dali viac kvapiek ako je odporúčané, účinok bude stále rovnaký. Účinok Bachových kvetov je veľmi jemný, keďže aj náš energetický systém je jemný. Senzitívny ľudia ho môžu pocíť ihneď, niekto môže potrebovať dlhšie užívanie. Všetko je veľmi individuálne a záleží od typu vašich problémov, od toho ako terapiu prijmete, ako dlho pociťujete problémy... Pokiaľ má niekto dlhodobé problémy napr. s potláčáným hnevom, nemôže očakávať, že to pominie behom pár dní. To čo sa v našom vedomí hromadí celé roky, potrebuje aj čas na vyčistenie a spracovanie. Bachova kvetová terapia je absolútne nenásilná a jemná metóda pre každého vrátane detí, tehotných žien, starších ľudí, zvierat a aj rastlín.

Originálne Bachove esencie vyrába spoločnosť A. Nelson & Co. Ltd. Veľká Británia, Bach Flower Remedies Ltd ® je registrovaná ochranná známka Bach Flower remedies Limited, London, England.

Kto bol Dr. Edward Bach ?

Dr. Edward Bach (1886-1936) bol známy anglický lekár s výborným renomé vo svojej dobe. Pracoval ako úspešný a vyhľadávaný chirurg. Keď sa však začali u neho prejavovať príznaky ťažkej choroby, začal uvažovať o chorobe ako takej a o súvislostiach medzi chorým telom a stavom duše. Vo svojich úvahách dospel čoskoro k tomu, že telo je ochorie vtedy, keď je medzi ním a dušou nesúlad. Keď sa Bach uzdravil, pokračoval vo svojom výskume a venoval sa najmä fungovaniu imunitného systému. Pracoval ako bakteriológ v Londýnskej univerzitnej nemocnici. Vynašiel typ baktérií, ktoré slúžili ako očkovacie látky, za čo získal veľké uznanie v lekárskych kruhoch. Čoskoro však ochorel znovu a bol operovaný na rakovinu. Mal iba 31 rokov. Svoje ochorenie vnímal ako dôkaz toho, že dlhodobé negatívne vplyvy na ľudskú duši sa prejavia ako choroba na telesnej úrovni. V tomto období mu zomrela aj prvá manželka, čo veľmi ťažko niesol. Približne v tom čas napísal knihu Heal yourself, ktorá tvorí základ celej jeho terapie. Po čase sa znovu oženil, no opäť sa musel podrobiť operácii. Lekári mu oznámili, že mu zostávajú len 3 mesiace života. Dr. Bach však žil ďalších skutočne plodných 19 rokov života. Za tieto roky života podľa vlastných slov vďačil hlbokej vnútornej premene.

V roku 1928 sa Dr. Bach vzdal svojej lukratívnej ordinácie v centre Londýna. Odišiel na vidiek hľadať kvety a rastliny pre svoj nový spôsob liečenia chorôb a ich prevenciu. Zaoberal sa aj liečením chronických chorôb v súvislosti s črevnou flórou. Už v tom čase na začiatku 20. storočia odporúčal na liečenie rakoviny surovú stravu. Bol presvedčený, že sedem rôznych črevných baktérií, ktoré on sám objavil, súvisia aj s príznakmi najrôznejších chorôb.

V roku 1930 Dr. Bach objavil prvé z rastlín, ktoré dnes tvoria systém Bachovej kvetinovej terapie. Z výťažkov týchto rastlín pripravil prvé tinktúry, ktoré mali slúžiť na odstraňovanie negatívnych emocionálnych stavov. Postupne zostavil jednoduchý systém 38 liečivých rastlín, stromov a kríkov, ktoré pomáhajú vytvoriť rovnováhu psychiky. Dr.Bach považoval tento systém za ukončený a uzavretý, pretože pokrýva všetky zásadné negatívne stavy, ktorým človek trpí. Všetky ostatné by už boli iba odvodeniny. Preto systém Bachovej kvetovej terapie obsahuje práve 38 rastlín a nie je potrebné pridávať nové.

Bachova kvetová terapia predstavuje úplne nový pohľad na choroby a ich príčiny. Zdôrazňuje, že za svoj osud a sme zodpovední my sami a zároveň je účinným prostriedkom ako si pomáhať a zbaviť sa toho, čo nám škodí najviac – negatívnych myšlienok a postojov a to veľmi jemnou a prirodzenou metódou.

„Choroba nie je krutosť ani trest,ale iba oprava, nástroj, pomocou ktorého naša duša upozorňuje na naše chyby, aby nás ochránila pre ešte väčšími omylmi, ktoré by narobili väčšie škody a aby nás zaviedla na cestu pravdy a svetla, z ktorej by sme nikdy nemali zísť.“ Edward Bach